Política de privacidad

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular Ch. Caballé Can Mestres CB L'Ametlla del Valles, i que aquestes dades s’utilitzin per informar sobre el servei sol•licitat i per prestar-lo. Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició que podré exercir  per correu electrònic a canmestres@hotmail.com o be per correu Apartat de correu 122 , Can Mestres, L'Ametlla del Vallès, 08480 Barcelona